آموزش معماری اسلامی

۱۳۹۷-۰۱-۲۷

دوره هم اندیشی و دانش افزایی ، مبانی نظری معماری و انسان ، طبیعت و معماری

مرکز تحقیقات و قطب علمی معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری دبیرخانه نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی و دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) تصمیم به برگزاری دوره هم اندیشی و دانش افزایی مدرسان جوان در دو درس کارشناسی معماری “مبانی نظری […]
۱۳۹۵-۰۳-۲۱

پروژه های موفق دانشجویی

پروژه حکمت و هنر(جهت دانلود مطلب کلیک کنید)
۱۳۹۵-۰۳-۲۰

پروژه های موفق دانشجویی

پروژه های دانشجویی موفق(part1)(برای دانلود مطلب کلیک کنید.) پروژه های دانشجویی موفق (part2)(برای دانلود مطلب کلیک کنید.) پروژه های دانشجویی موفق (part3)(برای دانلود مطلب کلیک کنید.)
۱۳۹۵-۰۳-۲۰

راهنمای تنظیم پروژه های دانشجویی

راهنمای انجام پروژه های کلاسی(جهت دانلود مطلب کلیک کنید)
۱۳۹۵-۰۳-۲۰

راهنمای تنظیم رساله دانشجویی

حکمت و هنر(جهت دانلود مطلب کلیک کنید.)
۱۳۹۵-۰۳-۲۰

راهنمای تنظیم رساله دانشجویی

مبانی نظری(جهت دانلود مطلب کلیک کنید.)
۱۳۹۵-۰۳-۲۰

راهنمای مدرسان