کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی-مراسم رونمائی از «کتاب نظریه ۳» برگزار می شود.

چاپ کتاب جدید «پنج رساله در حکمت هنر، معماری و شهرسازی اسلامی»
2019-01-29
تقدیر از جناب آقای مهندس عبدالحمید نقره کار در نشست (( نسبت اسلام با خلق آثارهنری،معماری و شهرسازی))
2019-01-29