نخستین همایش کیفیت در فضاهای معماری و شهرسازی

برگزاری همایش معماری و شهرسازی با رویکرد هویت اسلامی ایران در خرم آباد
2019-02-24
اثر برگزیده کتاب آقای دکتر عبدالحمید نقره کار با عنوان «تبیین معماری و شهرسازی مبتنی بر هویت اسلامی – ایرانی» در «پانزدهمین دوره جشنواره پژوهش فرهنگی» وزارت ارشاد اسلامی
2019-03-04