ضرورت تجدید نظر جدی درسیاست های کلان و جاری معماری و شهرسازی کلانشهر ها به ویژه شهر های قم و مشهد و نیز تهران

سیزدهمین همایش بین المللی پزوهش های قرآنی
2022-09-08
اولین همایش ملی معماری حکمت بنیان
اولین همایش ملی معماری حکمت بنیان
2023-09-18