دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به پاس فعالیتهای علمی استاد عبدالحمید نقره کار در حوزه علوم انسانی اسلامی، بویژه معماری اسلامی از ایشان تقدیر نمود‎

سئوالات کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی و پاسخ آنها
2023-11-01