مقالات و کتب منتخب هنر اسلامی

2021-03-05

سبک شناسی هنر انقلاب اسلامی

سبک شناسی هنر انقلاب اسلامی نگارنده در کتاب حاضر تلاش دارد با نگاهی به آرای منتقدان و صاحب‌نظران هنر و ادبیات انقلاب اسلامی و با روشی مشخص به احصا و تبیین ویژگی‌های سبکی این هنر نائل آید. نویسنده در این کتاب، سبک را ویژگی‌های تکرارشونده و مشخص صوری و ساختاری […]
2021-03-05

سایه اندیشه ی معمار

سایه اندیشه ی معمار این کتاب شامل ۱۵ گفتار درباره «معماری و حکمت هنر اسلامی» است. حکمت و تعریف آن، تعریف طبیعت، فرآیند آفرینش هنری، فرآیند طراحی معماری، سابقه تاریخی تفکر سنتی در معماری، رابطه نظم و جهان‌بینی در شکل شهر سنتی، تقارن در معماری، فرهنگ و تمدن و ارتباط […]
2021-03-05

زیبایی شناسی هگل و حکمت های هنر اسلامی

زیبایی شناسی هگل و حکمت های هنر اسلامی کتاب حاضر، پژوهشی است که در بخش نخست آن، برخی مؤلفه‌های مهم زیبایی شناسی هگل تحلیل می‌شود و سپس در بخش دوم، متناظر به ساختار فصل پیشین، هنر در حکمت‌اسلامی توصیف و تحلیل می‌شود. در بخش آخر نیز ابتدا مبانی این دو، […]
2021-03-05

زیبایی شناسی اسلامی و هنر

زیبایی شناسی اسلامی و هنر هنر اسلامی نتیجه گسترش اسلام و تأسیس تمدن بزرگ اسلامی است. زیبایی‌شناسی هنر اسلامی، از یک طرف محصول غور و تفحص علما و فلاسفه اسلامی مانند غزالی، فارابی، ابن سینا و … در آیات و احادیث است و از سوی دیگر نتیجه نوعی درک شهودی […]
2021-03-05

در تعقیب ستارگان

در تعقیب ستارگان در این کتاب به بررسی نماد شناختی و تصویری صورت‌های فلکی بر آثار موجود در بخش اسلامی موزه «متروپولیتن» پرداخته می‌شود. ۲۰ شیء بررسی شده شامل بشقاب، شمعدان، سینی، قلمدان، کاسه، هاون، پارچ، مرکب‌دان، و… می‌شود.
2021-03-05

مجموعه هنر در تمدن اسلامی _ هنر صناعی

مجموعه هنر در تمدن اسلامی _ هنر صناعی در گام‌های نخست تاریخ زندگی بشر و هزاره‌های پیشین که انسان برای رفع نیازهای مادی و معنوی خود می‌کوشید تا مواد متنوع طبیعت را به دست آورد و به آن، صورت و معنا دهد، هنرهای صناعی ساخته و پرداخته شد. امروزه نیز […]
2021-03-05

پیشینه هنرموسیقی در تمدن ایرانی اسلامی

پیشینه هنرموسیقی در تمدن ایرانی اسلامی کتاب حاضر برای نخستین بار به شکل چکیده و با بهره‌گیری از دیدگاه‌های گوناگون ازجمله نگره‌های فلسفی، حکمی، عرفانی، فقهی و ادبی به هنر موسیقی نگریسته و کتابشناسی گزیده به همراه برخی نگاره‌های ایرانی در این زمینه نیز ارائه نموده است. در کتاب حاضر […]