پوسته هوشمند

چکیده:

ساختار و سیستم های موجود در طبیعت باعث می شود که ما برای بررسی شناخت فرم در معماری با کمک انان دست یابیم، با نگاه به دنیایی که در آن زندگی می کنیم و شاهد آن هستیم که هر روزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی باید یک طرح همگام با دیدگاه جدید و متفاوت به وجود آید که نیازهای اساسی انسان را جوابگو باشد.در طبیعت طیف وسیعی از پدیده های طبیعی که قابل الگوبرداری می باشند وجود دارند. آنها اصول مرتبط با اقلیم های حیوانی، گیاهی و مواد معدنی را مشاهده می نمایند تا آن ها را در زندگی انسان به کار بندند و آنها را بهبود ببخشند. در علم بیونیک شاهد آن هستیم که جانداران متنوعی همچون گیاهان و حیوانات توانسته اند در جهان با توجه به اقلیم خود زندگی کرده و خود را با شرایط وفق دهند پس با توجه به این نکته چرا اثر معماری نتواند. انسان، کاشف طبیعت و عامل است برای برقراری پایداری و تداوم وجود در آن که این خود باعث می شود که انسان از طبیعت برای ادامه زندگی خود استفاده نماید. انسان می تواند طبیعت را معنا دهد و برای برقراری تداوم با آن، طبیعت را درک کند و با کمک هوش و استعداد خود می تواند رازهای موجود در طبیعت را دریافته و به کار گیرد زیرا بدون در نظر گرفتن این عوامل نمی تواند رازهای موجود در طبیعت را درک کند. سال هاست که انسان با طبیعت زندگی کرده و برای ادامه حیات خود از آن الهام گرفته است. طبیعت همیشه منبع بی حد و مرز الهام برای انسان بوده است و در هر زمانی که انسان با مشکلی مواجه می شده است که نمی توانسته راه حلی برای آن پیدا کند این طبیعت بوده است که به کمک او آمده است. دانشمندان در تمام عرصه های مختلفی همچون هنر، صنعت و … همیشه از طبیعت به عنوان منبع الهام استفاده می کرده اند چرا که طبیعت می توانسته پاسخی کامل و جامع در اختیارشان قرار دهد و برای پاسخگویی به نیازهای متفاوت جواب هایی متنوع در اختیارشان قرار دهد. طراحی الهام بخش از طبیعت، بسیاری از ایده های جدید را از تصاویر، اشکال، ساختارها، سیستم ها، فرآیندها وارگانیسم هایی که در طبیعت رخ می دهد، می گیرد. ویژگی های طبیعت، نگاه اجمالی و ایده های خلاقانه را برای طراحی الهامات ارائه می دهد. معماران می توانند ایده های الهام گرفته از درختان، منظره ها، گل ها، حیوانات، کوه ها و عناصر طبیعت دیدگاه های غیر معمول، ایده های بصری جالب، اشکال و ساختارهای خاص، جزئیات خلاقانه و مکانیزم پیدا کنند، در صورت امکان، طرح های معماری ارائه شده باید سعی در تحقق بخشیدن به احساسات انسانی از طریق معماری زیست محیطی سازگار با مناظر زیبا و صمیمیت به عنوان طبیعت داشته باشند. (Kanggeun Park, 2017). تحقیقات بیولوژیکی و الگوبرداری از طبیعت به طور فزاینده ای از راه حل های فناوری می باشد، و معماران و مهندسان همچنان به الهام از طبیعت می پردازند. تحقیق در مورد همپوشانی بین رشته های زیست شناسی و فناوری، زیست ممامتیک، در زمینه تحقیق و توسعه به دست آمده است. (Bushan, 2009), (Goel, 2014). رویکرد طبیعت گون که در پروژه های ارائه شده الهام گرفته شده است، به دنبال نوآوری در تکنولوژی با استفاده از اصول طبیعت، به ویژه موجودات زنده است. مواد، ساختارها و فرآیندهای موجود در مدل های الهام گرفته از طبیعت مورد بررسی قرار گرفته و یافته های انتزاعی به چارچوب فن آوری انسانی منتقل شده اند (Aunger ,2010). در دنیای معاصر با استفاده از برخی مصالح و فناوری های هوشمند به مرور زمان این امکان درحال شکل گیری است که نماهای ساختمان، همانند پوسته یا پوسته ای هوشمند و خلاق طراحی یا اجرا گردد تا بتواند در برابر نور، متناسب با شرایط مشخص شده واکنش نشان دهد، به همین سبب به تدریج امکان استفاده ازبازشوهایی فراهم می برابر شود که در دمای هوای بیرون بازتاب نشان دهند، تا بتوان در فرایند تبادل هوا میان درون وبیرون ساختمان تعادل ایجاد کرد(ثروت جو،۱۳۹۰). نمای هوشمند پوسته ایست که به طریق فعال ماندن یا غیر فعال قابلیت انطباق پذیری نسبت به تغییراتی که در محیط اطراف خود را دارد اتفاق می افتد. نماهای هوشمند به عنوان جزئی کارا و جدانشده در سیستم های ساختمان برای پاسخگویی به جواب های محیطی در نظرگرفته می شود. نکته بسیار مهمی که در ارتباط با نماهای هوشمند بسیار حائز اهمیت است نحوه پاسخگویی نما در برابر شرایط محیطی متغیر است که بتواند درست به این شرایط پاسخگو باشد و طوری طراحی شود که تمام شرایط فوق را در نظر بگیرد. اما از آنجا که طبیعت با ارائه ی راه حل هایی منطقی سعی در براورد ساختن این مشکلات دارد می تواند راهکارهایی قابل قبول جهت پاسخگویی به مشکلات را ارائه دهد و ما با توجه به نیازها و خواسته های خود از آنان الهام گرفته و در ساختارهای معماری خود استفاده نماییم. نه تنها به تقلید صرف از این منابع پرداخته بلکه باید بتوانیم با توجه به نیازهایی که به دنبال آنان هستیم انان را درک کرده و بعد به کاربگیریم.

دانلودچندبرگ نخست

 

 

2022-01-22

الگوبرداری از طبیعت در طراحی پوسته هوشمند اقلیمی برای جداره ساختمان های عمومی هماهنگ با هویت اسلامی

چکیده: ساختار و سیستم های موجود در طبیعت باعث می شود که ما برای بررسی شناخت فرم در معماری با کمک انان دست یابیم، با نگاه به دنیایی که در آن زندگی می کنیم و شاهد آن هستیم که هر روزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی باید یک طرح همگام […]