تفاهم نامه با مراکز اجرایی

تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی و اجرايی بين شهرداری قم و قطب علمی (معماری اسلامی)
لطفا جهت دانلود این تفاهم نامه روی لینک زیر کلیک نمایید:
دانلود PDF
تفاهم نامه تاسيس دانشکده معماری و شهرسازی اسلامی با دانشگاه هنر اصفهان
انعقاد تفاهم بين دانشکده قطب علمی معماری اسلامی با شهرداری اصفهان در خصوص تاسيس دانشکده معماری و شهرسازی اسلامی _ ايرانی در دانشگاه هنر اصفهان و انتقال تجربيات علمی و اجرايی بين طرفين قرارداد بمنظور دستيابی به آموزشهای علمی معماری اسلامی _ ايرانی و همکاری و تعامل نهادهای اجرايی و دانشگاهی که در کليه برنامه ها و سياستهای کلان کشور مورد توصيه بوده است .
تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی تهران
تفاهم نامه همکاری آموزشی ، پژوهشی و اجرايی با سازمان نظام مهندسی تهران و برنامه ريزی برای حمايت سازمان نظام مهندسی از طرح کلان ملی .
تفاهم نامه با سازمان نوسازی شهر تهران
2. انعقاد تفاهم نامه بين قطب علمی معماری اسلامی با سازمان نوسازی شهر تهران در خصوص ارتقاء سطح همکاری و تقويت مناسبات طرفين با هدف ايجاد و رويکرد اسلامی در فعاليت ها علمی ، آموزشی و پژوهشی در حوزه شهری بافت فرسوده ، بهره گيری از ظرفيتهای طرفين در عرصه های علمی ، پژوهشی، آموزشی و اجرايی در حوزه معماری و شهرسازی اسلامی.
تفاهم نامه با اجلاس جهانی شهر اسلامی
تفاهم نامه همکاری با اجلاس جهانی شهر اسلامی و قطب علمی معماری اسلامی از تاريخ 7/5/1392 در زمينه همکاری علمی در برگزاری نخستين اجلاس شهر اسلامی منعقد گرديد .
تفاهم نامه با اداره کل تشکيلات و آموزش شهرداری تهران
اين تفاهم نامه به امضای مدير قطب معماری اسلامی آقای مهندس عبدالحميد نقره کار و اداره کل تشکيلات و آموزش شهرداری تهران به نمايندگی آقای سيد فخرالدين حيدری منش در تاريخ 2/7/92 منعقد گرديد . اين تفاهم نامه زمينه ساز همکاری های پژوهشی ، آموزشی و خدمات پشتيبان پژوهشی می باشد و به مدت سهسال اعتبار دارد .
تفاهم نامه همکاری با جهاد دانشگاهی دانشگاه قم
در راستای تقويت هر چه بيشتر فعاليت‌های مشترک آموزشی و پرورشی و با توجه به توان علمی، آموزشی و پژوهشی طرفين تفاهم‌نامه‌ای ما بين جهاد دانشگاهی دانشگاه قم و قطب علمی معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت ايران با هدف ارتقاء سطح همکاری و تقويت مناسبات طرفين منعقد گرديد. بندهای اصلی تفاهم‌نامه: - ايجاد رويکرد علمی،آموزشی و پژوهشی در حوزه معماری اسلامي - بهره‌گيری از ظرفيت طرفين در عرصه‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و اجرايي
تفاهمنامه همکاری آموزشی، پژوهشی و اجرايی بين معاونت شهرسازی و معماري شهرداری اصفهان و قطب علمی معماری اسلامی
لطفا جهت دانلود این تفاهم نامه روی لینک زیر کلیک نمایید:
دانلود