تماس با ما
دانشگاه علم و صنعت | قطب علمی معماری اسلامی

تلفن های تماس


77450798

آدرس


تهران
دانشگاه علم وصنعت ایران
مرکز تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی
قطب علمی معماری اسلامی

پست الکترونیک

[email protected]

صفحه اینستاگرام

@instagram

شبکه های اجتماعی