جهت دانلود هر یکی از رزومه ها روی لینک مرتبط کلیک نمایید:

آقای دکتر بهزاد فر – بانک اطلاعات صاحب نظران و اندیشمندان

رزومه دکتر بهزاد فر