دکتر علی یاران

yaran
 

مشخصات فردی

نام ونام خانوادگی:       علی یاران

متولد: ١٣٣٥      لاهیجان-  گیلان

رتبه علمی:       استاد                 پایه: 29

پست الکترونیک:[email protected]

آدرس: تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار خوردین، خیابان هرمزان، نبش پیروزان جنوبی، ساختمان وزارت علوم٬تحقیقات و فناوری

   

تحصیلات:

١٣٧٦(١٩٩٧) :   دکتری معماری مسکن (سا ختمان های بلند مرتبه) دانشگاه گلاسگو- انگلستان

1362- 1353  كارشناسي ارشد معماری(پیوسته): دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه شهيد بهشتی (ملی)

١٣٥٣: دیپلم ریاضی، دبیرستان دکتر هشترودی،تهران

 سوابق علمي، پژوهشي واجرایی  :

 الف- علمي

 • سال شروع فعاليت در دانشگاهها ١٣٦٦
 • عضو هيات علمی دانشكده فنی دانشگاه گيلان١٣٧١-ـ١٣٦٦
 • عضو هيات علمی دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه علم وصنعت ايران 1380-1377
 • عضو هيات علمی وزارت علوم، تحقيقات وفناوری ازسال ١٣٨٠ الی كنون
 • عضو هيات علمي نيمه وقت دانشگاه آزاد اسلامي (واحد علوم تحقيقات)١٣٨٢ -١٣٧٦

 

 

 

ب-پژوهشي

 • پژوهش درزمینه مشكلات اجتماعی ساختمانهاي بلند مسكوني (برج) در انگلستان به مدت چهار سال 1376-1372
 • ب-١:چاپ مقالات
 • چاپ مقاله در مجله بین المللی Open Housing تحت عنوان "نقش فضاهای عمومی بلند مرتبه های         مسکونی در رضایتمندی ساکنین"  سال ١٩٩٦
 • چاپ مقاله و شركت در سمينار بلند مرتبه در كشور سنگاپور ١٩٩٧
 • شركت وارائه مقاله در سمينارساختمان های بلند مرتبه در كشور ایتالیا – فلورانس ٢٠٠٨ میلادی
 • شركت وارائه مقاله در سمينار ساختمان های بلند مرتبه در كشور انگلستان – کمبریج ٢٠١٠ میلادی
 • چاپ مقاله در مجله بین المللی علمی پژوهشی دانشگاه علم وصنعت ایران Iust باعنوان: "بلند مرتبه های مسکونی و نقش آن در رفتار های اجتماعی"          سال ١٣٨٨
 • چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی دانشگاه تهران (پردیس هنر های زیبا) با عنوان: "راهکار های معماری پایدار به همراه قیاس با معماری ژاپن" سال  ١٣٨٩
 • چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی "طرح نماد"با عنوان: "بررسی تطبیقی دگرگونی جمعیت٬خانوار٬سکونت وشهرنشینی ایران- مصر- انگلستان" سال  ١٣٨٩
 • چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی "رهپویه هنر"با عنوان:"ساختمان های بلند مرتبه مسکونی و رفتار های اجتماعی ساکنان آن" سال ١٣٨٩ 
 • چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی دانشگاه هنر تهران با عنوان:"تجزیه وتحلیلی بر توسعه مسکن در شهر های کوچک با تاکیدبر...." سال ١٣٩٠
 • چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی آرمان شهر با عنوان:"ارزیابی خانه های کاشان" سال ١٣٩٠
 • چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی آرمان شهر با عنوان:"بررسی خود کفایی در شهر های جدید٬ مقایسه تجربه ایران (شهر جدید هشتگرد) و کره جنوبی" سال١٣٩٠
 • چاپ مقاله در مجله علمی ترویجی "رهپویه هنر"با عنوان:"بررسی زمینه های تاریخی پیدایش و تا ثیر فرم و عملکرد" سال ١٣٩٠
 • چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی  انجمن علمي معماري و شهر سازي ايران با عنوان : "بررسی خود کفایی در شهر های جدید٬ مقایسه تجربه ایران (شهر جدید هشتگرد) و کره جنوبی" سال 1391
 • چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی International journal of Architectural engineering&urban planning (issn:2228-7337 June 2012 vol.22 Np.1)               با عنوان :                                                        "The role of housing in the regional development approach of small cities" : سال ١٣٩١
 • چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی" آثاروبافت هاي تاريخي فرهنگي"دانشگاه هنر اصفهان باعنوان :                    " تاثيرات نقش آموزش معماري و پرورش معمار بر سيماي شهر هاي تاريخي  "  سال   ١٣٩١  
 •  چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی انجمن علمی  معماری  و  شهر سازی ایران چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی  باغ نظر باعنوان  : " الگوهای مناسب اقلیمی در بافت های مسکونی کم  ارتفاع" سال  1392

 

 • چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی آرمان شهر باعنوان: "
 • An analysis on formal typology of metropolition…" سال 2013
 • چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی آرمان شهر باعنوان:  " Investigating the factors …." سال   2015
 • چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی "  انجمن علمی معماری وشهر سازی ایران" باعنوان: "بررسی عناصر هویت ساز در کالبد خارجی ساختمان های بلند مرتبه مسکونی در شهر تهران" پاییز 1395
 • چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی آرمان شهر باعنوان:" تطابق شاخصه های مسکن بومی گیلان با معماری غرب" زمستان 1394  
 • چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی آرمان شهر باعنوان:" بررسی تاثیر فضای سبز بر میزان رضایتمندی ساکنان مجتمع های بلند مرتبه در شهر تهران" زمستان 1395     
 • چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی قطب علمی معماری اسلامی با عنوان: تاثیر فرهنگ اسلامی بر مسکن و کالبد فضایی خانه ها" نمونه موردی خانه های عصر قاجار در شهر اردبیل زمستان 1396
 • ب-٢:طرح های پژوهشی
 • طرح پژوهشی با عنوان"تاثیر فضای کالبدی دانشگاه هنر اصفهان بر دانشجویان"(فاز اول) محل اجرا دانشگاه هنر اصفهان
 • طرح پژوهشی با عنوان" طراحی مجموعه فرهنگی شهید مرادیان (موزه شهدا)" محل اجرا دانشگاه شهید رجایی
 • طرح پژوهشی با عنوان" مطالعات امکان سنجی کانال مشترک تاسیسات شهری" محل اجرا دانشگاه شهید رجایی
 • طرح پژوهشی با عنوان"بررسی محتوای پایان نامه های کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاههای ایران" محل اجرا دانشگاه علم وصنعت ایران
 • طرح پژوهشی با عنوان"برنامه ریزی شهری برای کاهش سوانح زلزله"محل اجرا دانشگاه علم وصنعت ایران
 • طرح پژوهشی با عنوان"تاثیر فضای کالبدی دانشگاه هنر اصفهان بر دانشجویان"(فازدوم) محل اجرا دانشگاه هنر اصفهان
 • طرح پژوهشی با عنوان"امکان سنجی ٬ تعیین ساختار و برنامه ریزی برای به جریان انداختن طلای بانک ها و بررسی و نحوه....محل اجرا دانشگاه هنر اصفهان
 • طرح پژوهشی با عنوان"بررسی تحقیقاتی ٬تهیه و تدوین برنامه درسی آموزش معماری در مقطع دکتری"
 • مجری بازنگری سرفصل دروس "رشته معماری" در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال ١٣٩١
 • مجری بازنگری سرفصل دروس "رشته بازسازی پس از سانحه" در مقطع کارشناسی ارشد سال ١٣٩١
 • مجری بازنگری سرفصل دروس "رشته شهرسازی" در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال ١٣٩١
 • مجری بازنگری سرفصل دروس "رشته انرژی معماری " در مقطع کارشناسی ارشد سال ١٣٩١
 • مجری پروژه"ارزيابي   طرح يادمان شهيد باكري در اروميه" سال 1392
 • مجری پروژه"ارزيابي پايدار ي طرح معماري  مسكن مهر 500   واحدي محمد آباد كرج"   سال 1393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

ب-٣: تالیف و ترجمه کتب

 • ترجمه کتاب روش تحقیق کار بردی با عنوان"طراحی و برنامه ریزی" از انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی(واحد علوم و تحقیقات)- سال انتشار١٣٨٠
 • ترجمه کتاب معماری با عنوان"مبانی نظری معماری " جلد اول از انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی(واحد علوم و تحقیقات)- سال انتشار١٣٨٣
 • ترجمه کتاب معماری با عنوان"مبانی نظری معماری " جلد دوم از انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی(واحد علوم و تحقیقات)- سال انتشار١٣٨٣
 • تالیف وترجمه کتاب معماری با عنوان"مبانی نظری معماری غرب " جلد اول از انتشارات شهیدی سال انتشار زمستان- ١٣٨٨
 •  تالیف وترجمه کتاب معماری با عنوان"مبانی نظری معماری غرب " جلد دوم از انتشارات شهیدی سال انتشار زمستان- ١٣٨٨
 • تالیف وترجمه کتاب معماری با عنوان"مبانی نظری معماری غرب " جلدسوم از انتشارات شهیدی سال انتشار زمستان- ١٣٨٨
 • برگردان كتاب " الفباي معماري "جلد اول انتشارات     دانشگاه تهران    پا ييز     1394
 • برگردان كتاب " الفباي معماري "جلددوم انتشارات     دانشگاه تهران    پا ييز     1394
 • تاليف كتاب "ساختمان هاي بلند در نظام شهري" انتشارات کاوش پرداز زمستان 1394
 • برگردان كتاب " طراحی محله های مسکونی" انتشارات کاوش پرداز    پا ييز     1395
 • ب-٤:ارزیابی و نظارت طرح های پژوهشی وراهنمایی رساله های دکترا وکارشناسی ارشد
 • ب-٤-١:راهنمایی و مشاوره دانشجویان دکترا و ارشد
 • استاد راهنمای دانشجويان دوره دكتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات  1382-1376   (تعداد دانشجو ١٢نفر)
 • استاد راهنما و استاد مشاور تعداد بيش از72 نفر دانشجو در مقطع کار شناسی ارشد در دانشگاه علم وصنعت ایران وسایر دانشگاهها از سال٢ ١٣٩- ١٣٨٧
 • داور خارجی برای دفاعیه بیش از65 رساله کارشناسی ارشد در دانشگاهها
 • ب-٤- ٢:ارزیابی و نظارت طرح های پژوهشی
 • آسیب شناسی نظام آموزش عالی هنر در ایران محل اجرای طرح دانشگاه تربیت مدرس ( دانشکده هنر و معماری)
 • کتاب حکمت و هنر اسلامی محل تهیه و تدوین دانشگاه علم وصنعت ایران( دانشکده معماری وشهر سازی)
 • کتاب انسان٬طبیعت و معماری محل تهیه و تدوین دانشگاه علم وصنعت ایران( دانشکده معماری وشهر سازی)
 • کتاب مبانی نظری و معماری اسلامی محل تهیه وتدوین دانشگاه علم وصنعت ایران (دانشکده معماری وشهر سازی)

ج-علمی- اجرایی

 • دبير كميته هنر دفتر گسترش وزارت علوم از سال 1382 تا كنون
 • مديرگروه برنامه ریزی هنر وزارت علوم از سال 1389 تاكنون
 • عضو کار گروه تحول هنر (طرح آمایش) وزارت علوم از سال 1389 تاكنون
 • عضو کار گروه بازنگری پذیرش دانشجو وزارت علوم از سال 1389 تاكنون
 • نماینده وزارت علوم در وزارت مسکن از سال 1389 تاكنون
 • نماینده وزارت علوم در سازمان سنجش و آموزش کشور از سال 1389 تاكنون
 • عضوشورای بازنگری سر فصل دروس رشته های هنر در دانشگاه هنر تهران از سال 1390 تاكنون
 • عضوشورای بازنگری سر فصل دروس رشته های هنر در دانشگاه هنراصفهان از سال 1390 تاكنون
 • عضوکمیسیون برنامه ریزی آموزشی دانشگاه گیلان از سال 1390 تاكنون
 • مديرگروه   دوره   دكتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی 1382-1376
 • مسئول تحصیلات تکمیلی در دانشکده معماری دانشگاه علم وصنعت ایران 1379-1377
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی"پژوهش هنر" دانشگاه هنر اصفهان از سال 1389 تاكنون
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی "پژوهش هاي معماري اسلامي " از سال 1392 الي كنون
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی-ترويجي "نگارينه هنر اسلامي" دانشگاه بيرجند از سال٢ 139 تاكنون
 • عضو هیات تحریریه مجله علمي  ترويجي " چهار صفه"از سال 1393 تا كنون
 • عضو هیات تحریریه مجله علمي ترويجي " كاشانه"از سال 1393 تا كنون
 • عضو کار گروه معماری وشهر سازی در شورای تحول وارتقای علوم انسانی از سال 1391 تاكنون
 • عضوهسته قطب علمی "معماری اسلامی" دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه علم وصنعت ایران از سال 1391 تاكنون
 • مشاور دانشگاه امام رضا(ع) از سال 1390 - 1393
 • مشاور دانشگاه علم وفرهنگ از سال 1390 تاكنون
 • عضو هيات موسس " پژوهشكده  معماري و شهر سازي پايدار  " 1391 الي كنون
 • عضو کمیته گردشگری در شورای عالی برنامه ریزی از سال 1393 الی کنون
 • عضو داور   "    پنجمین جشنواره  ملی  حرکت"  معاونت فر هنگی و اجتماعی  12 مهر   1391       
 • عضو داور   "    چهاردهمين  جشنواره جوان   امرداد 1391  
 • عضو كارگروه"    هويت و همبستگي ملي در بررسي نشريات دانشجويي" در سال 1393   
 • عضو كارگروه     "    هويت و همبستگي ملي  دركانون هاي  دانشجويي" در سال 1393   
 • عضو كارگروه     "    هويت و همبستگي ملي  در بررسي ونقد   نظام جذب  و دانشجو در آموزش عالي  بومي گزيني" در سال 1393   
 • عضو کمیته علمی همایش جامعه، معماری  و شهر ”موسسه پژوهشی   معماری و شهر سازی شبستان" 24  مهر   1393   
 • عضو داور " اولين همايش ملي  باستان شناسي ايران"  ارديبهشت   1392  
 • دبير همايش "نخستين كنفرانس معماري موسيقي و ادبيات" ديماه     1392      
 • عضو کمیته علمی    همایش ملي  " هنر اسلامي"  دانشگاه هنربيرجند  آبان   1391
 • عضو کمیته علمی    همایش ملي  " آموزش عالي هنر " دانشگاه هنر اصفهان  اسفند   1391
 • عضو کمیته علمی همایش ملي" انرژي ساختمان و شهر" موسسه پژوهشی معماری و شهر سازی شبستان آذر 1393
 • عضو كميسيون تخصصي گروه هنر دفتر سياستگذاري شوراي قطب هاي علمي كشور از سال 1391
 • عضو كميسيون تخصصي گروه هنر ومعماري هيات مميزهمركزي وزارت علوم تحقيقات وفناوري از سال 1394
 • د- جوایز ومقام برتر علمی
 • برنده جايزه ORS ( Research students Award (Overseas
 • از مركز تحقيقات بريتانياـ لندن (1997-1994  ) 1376-1373
 • کتاب های "مبانی نظری معماری غرب جلد های 1و2و٣" برنده جایزه کتاب برتر سال ١٣٩٠ (روز معمار) از سوی انجمن مفاخر معماری ایران
 • پژوهشگر برتر وزارت علوم،تحقيقات وفناوري در سال ١٣٩٠
 • کتاب های "الفبای معماری" جلد های 1و2 موفق به دریافت رتبه افتخار سال 1395(روز معمار) از سوی انجمن مفاخر معماری ایران

ه- فعالیت های آموزشی

 • تدریس در رشته های معماری در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاههای علم وصنعت ایران ،آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات) و هنر های زیبا