مدیر قطب

عبدالحمید نقره کار

عبدالحمید نقره کار

عبدالحمید نقره‌کار (متولد ۱۳۲۲ در تهران) پژوهشگر ایرانی معماری و شهرسازی، دانشیار دانشگاه علم و صنعت و همچنین نظریه‌پرداز برجسته معماری است.

رزومه آقای دکتر نقره کار

پست الکترونیک     A_noghrekar AT iust.ac.ir

آدرس:  تهران ، نارمک ، دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشکده معماری و شهرسازی، کد پستی ۱۶۸۴۴

تلفن : ۷۷۴۹۱۲۴۳ – ۰۲۱

تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۷۹۹۱۷