عبدالحمید نقره کار

عبدالحمید نقره کار

عبدالحمید نقره‌کار (متولد ۱۳۲۲ در تهران) پژوهشگر ایرانی معماری و شهرسازی، دانشیار دانشگاه علم و صنعت و همچنین نظریه‌پرداز برجسته معماری است

رزومه دکتر نقره کار

تقدرنامه آقای مهندس نقره در سال 1401-

تقدرنامه آقای مهندس نقره در سال ۱۴۰۱-

ابلاغیه آقای مهندس نقره کار در سال 1401-

ابلاغیه آقای مهندس نقره کار در سال ۱۴۰۱-

حکم ریاست کمیسیون ـ مهندس نقره کار

تقدیر نامه

تقدیر نامه

لوح تقدیر

لوح تقدیر

 

پست الکترونیک     A_noghrekar AT iust.ac.ir

آدرس:  تهران ، نارمک ، دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشکده معماری و شهرسازی، کد پستی ۱۶۸۴۴

تلفن : ۷۷۴۹۱۲۴۳ – ۰۲۱

تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۷۹۹۱۷