کتاب مجموعه مقالات حکمت اسلامی به چاپ رسید

جلسه کارگروه عمران و معماری با حضور مهندس نقره کار مدیر قطب علمی معماری اسلامی در سازمان بسیج مهندسی عمران ومعماری برگزار شد.
2018-10-27
چاپ کتاب تبیین معماری و شهرسازی مبنتی بر هویت اسلامی ایرانی
2018-10-28