چاپ کتاب جدید «پنج رساله در حکمت هنر، معماری و شهرسازی اسلامی»

سخنرانی آقای مهندس عبدالحمید نقره کار- مدیر مرکز تحقیقات و قطب علمی معماری اسلامی در اجلاس مسئولین و بسیج مهندسین سراسر کشور
2019-01-28
کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی-مراسم رونمائی از «کتاب نظریه ۳» برگزار می شود.
2019-01-29