انتصاب جناب آقای مهندس عبدالحمید نقره‌کار به عنوان سردبیر «نشریه پژوهش‌های معماری اسلامی»

همایش روز مهندس در همدان باسخنرانی استاد عبدالحمید نقره کار در تالار بین المللی قرآن
همایش روز مهندس در همدان با حضور استاد عبدالحمید نقره کار
2022-02-26
همایش ملی
نخستین همایش ملی الهیات شهر
2022-05-18