سیزدهمین همایش بین المللی پزوهش های قرآنی

تحقق معماری وشهرسازی با هویت اسلامی ایرانی
2022-09-07
1
ضرورت تجدید نظر جدی درسیاست های کلان و جاری معماری و شهرسازی کلانشهر ها به ویژه شهر های قم و مشهد و نیز تهران
2023-02-13