گرایش عرفانی

چکیده:

این نوشتار در پی یافتن عاملی است که سبب شده تا در روزگار معاصر نتوان «اسلامی» بودن معماری را از «غیراسلامی» بودن تشخیص داد. این امر فقط متوجه معماری‌های غیرمذهبی نیست، بلکه مسأله در جایی است که طراحان یا نظریه‌پردازان، معماری را به اسلام منتسب می‏‌کنند. برای یافتن علت، موضوع در دو بخش یعنی بررسی نظریات و بررسی رویّه‌های عملیِ طراحی ارائه شده است. در نقد رویّه‌های نظری، سه گرایش اصلی نظری ‒‏گرایش عرفانی، گرایش فقهی و رویکرد اصول‌گرا ‒ ‏در تبیین معماری اسلامی به نقد گذاشته شده است. تفوق ارزش‏‌های نهاد معمارانه بر ارزش‏‌های اسلامی و دید حداقلی به اسلام، ویژگی مشترک این رویکردهای نظری است. این ویژگی‌ها در بخش عملی، با تمرکز بر طراحی مسجد در دوران تاریخی و دوران معاصر، اسلامیت طرح‏‌ها در هر دو بازه به چالش گذارده شده است. در این بخش، منتهی‏‌ شدن سیر عرفانی در تحلیل مسجد به امکان نوگرایی حداکثری در قالب واسازی مفاهیم دینی، با استناد به آثار نشان داده شده است. در پایان معضل اصلی در همۀ این گرایش‌های نظری و عملی تحت عنوان «اسلام از معماری چه می‌خواهد» طرح و بحث شده است. از دید این نوشتار، راه‌‏حل موضوع، جانشانی یک سؤال ساده است: اسلام از معماری چه می‏‌خواهد؟ و این سؤالی است در مقابل آن سؤال که «معماری از اسلام چه می‌خواهد؟»؛ پرسشی که سنّت‌گرایان یا بوم‌گرایان معماری در کشورهای اسلامی، سال‌هاست به آن پرداخته‌اند و برای اموری چون «ایده»، «کانسپت»، «مردم‌پذیر کردن معماری»، «روحانی کردن معماری» و بالأخره «اسلامی کردن معماری»، به اسلام یا منابع منتسب به آن رجوع کرده‌اند.

نظریه ی معماریِ اسلامی یا نظریه ی اسلامیِ معماری نقدی بر اصالت اسلامی رویکردهای نظری و عملی در دوران معاصر

2021-06-28

نظریه ی معماریِ اسلامی یا نظریه ی اسلامیِ معماری نقدی بر اصالت اسلامی رویکردهای نظری و عملی در دوران معاصر

چکیده: این نوشتار در پی یافتن عاملی است که سبب شده تا در روزگار معاصر نتوان «اسلامی» بودن معماری را از «غیراسلامی» بودن تشخیص داد. این امر فقط متوجه معماری‌های غیرمذهبی نیست، بلکه مسأله در جایی است که طراحان یا نظریه‌پردازان، معماری را به اسلام منتسب می‏‌کنند. برای یافتن علت، […]