ایرانی

2021-03-05

پیشینه هنرموسیقی در تمدن ایرانی اسلامی

پیشینه هنرموسیقی در تمدن ایرانی اسلامی کتاب حاضر برای نخستین بار به شکل چکیده و با بهره‌گیری از دیدگاه‌های گوناگون ازجمله نگره‌های فلسفی، حکمی، عرفانی، فقهی و ادبی به هنر موسیقی نگریسته و کتابشناسی گزیده به همراه برخی نگاره‌های ایرانی در این زمینه نیز ارائه نموده است. در کتاب حاضر […]