تاریخ

2021-03-05

معماری و شهر سازی دوره اسلامی در هندوستان

معماری و شهر سازی دوره اسلامی در هندوستان در کتاب پیش رو مجموعه‌ای آثار معماری دوره اسلامی هندوستان ارائه شده است. این مجموعه نخست با اقتباس و ترجمه بخش عظیمی از کتاب معماری هند در دوره اسلامی (۱۸۵۷- ۱۱۹۲ میلادی) از دکتر سورندرا ساهای تهیه شده و سپس مجدداً بر […]
2021-03-05

سبک شناسی هنر انقلاب اسلامی

سبک شناسی هنر انقلاب اسلامی نگارنده در کتاب حاضر تلاش دارد با نگاهی به آرای منتقدان و صاحب‌نظران هنر و ادبیات انقلاب اسلامی و با روشی مشخص به احصا و تبیین ویژگی‌های سبکی این هنر نائل آید. نویسنده در این کتاب، سبک را ویژگی‌های تکرارشونده و مشخص صوری و ساختاری […]
2021-03-05

مجموعه هنر در تمدن اسلامی _ هنر صناعی

مجموعه هنر در تمدن اسلامی _ هنر صناعی در گام‌های نخست تاریخ زندگی بشر و هزاره‌های پیشین که انسان برای رفع نیازهای مادی و معنوی خود می‌کوشید تا مواد متنوع طبیعت را به دست آورد و به آن، صورت و معنا دهد، هنرهای صناعی ساخته و پرداخته شد. امروزه نیز […]