فلسفه اسلام و هنر

2021-03-05

سایه اندیشه ی معمار

سایه اندیشه ی معمار این کتاب شامل ۱۵ گفتار درباره «معماری و حکمت هنر اسلامی» است. حکمت و تعریف آن، تعریف طبیعت، فرآیند آفرینش هنری، فرآیند طراحی معماری، سابقه تاریخی تفکر سنتی در معماری، رابطه نظم و جهان‌بینی در شکل شهر سنتی، تقارن در معماری، فرهنگ و تمدن و ارتباط […]