هنر های تزئینی اسلامی

2021-03-05

در تعقیب ستارگان

در تعقیب ستارگان در این کتاب به بررسی نماد شناختی و تصویری صورت‌های فلکی بر آثار موجود در بخش اسلامی موزه «متروپولیتن» پرداخته می‌شود. ۲۰ شیء بررسی شده شامل بشقاب، شمعدان، سینی، قلمدان، کاسه، هاون، پارچ، مرکب‌دان، و… می‌شود.