کعماری محله

2021-05-01

بیست و هفتمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی

بیست و هفتمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی  کتاب سال معماری در سال ۱۳۹۹؛ «بنیان‌های حیات پایدار در معماری محله». کتاب «بنیان‌های حیات پایدار در معماری محله» نوشته خانم صدیقه معین ‌مهر، جایزه برترین کتاب سال معماری را از جشنواره کتاب سال دانشجویی دریافت کرد. این کتاب برگرفته از رساله […]