مزار

چکیده:

ازجلوه‌های معماری ایران آرامگاه‌ها و بناهای مذهبی دوره اسلامی هستند. امام‌زاده‌ها را می‌توان ازاصلی‌ترین جلوه‌گاه‌های هنر‌معماری اسلامی درایران و عامل هویت بخش شهرها قلمداد کرد. درحال حاضرحدود ۷ هزاربقعه متبرکه درکشورمان قرار دارند که ازآثارگرانقدرو ارزشمند میراث تمدنی ایران به حساب می‌آیند. مرقد و آرامگاه امام‌زادگان ازگذشته محل رجوع زائرین و حضور و اجتماع مردم دربه پاداشتن آیین‌های مذهبی و کسب آرامش با دعا و نیایش بود و بنا به تحولات جوامع و تغییر ساختارشهرها درجهت حفظ جایگاه این اماکن و بهره مندی افراد جامعه اجراء طرح توسعه در این اماکن ضروری است.بقعه امام‌زاده یحیی و امام‌زاده زین العابدین شهرستان ساری ازجمله اماکنی هستند که ازگذشته دورمورد توجه و احترام مردم منطقه بودند.اما به تدریج در طول زمان به جهت عدم توسعه و متناسب با تحولات شهری و جمعیتی این توجه کم رونق شد. لذا با هدف ساماندهی و توسعه امام‌زاده ضمن حفظ هویت مذهبی و لحاظ کردن پاسخگویی به نیازهای مخاطبان اعم از زائرین و گردشگران و اثرگذاری در ساختار و هویت شهر، طرح توسعه این مکان مقدس بر اساس الگوی باغ مزارهای ایرانی مد نظر قرار گرفت. براساس مبانی نظری حاصل ازجستجوی ارزشها ی اسلامی و الهی درمورد انسان کامل، طبیعت، زیارت و حکمت‌های آن و باغ بهشتی مد نظرمعارف قرآنی و همچنین اصول و چهارچوب‌های به دست آمده ازبررسی تاریخی باغ مزارها در گذشته و نمونه‌های معاصرو طرح‌های توسعه مزاری معاصر با درنظرگرفتن ویژگی‌های اقلیمی و نیازهای محدوده، طرح توسعه امام‌زاده یحیی ساری پیشنهاد گردید.

دانلودچند برگ نخست

دانلودتمام متن

2022-01-23

طرح توسعه و احیاء بقعه تاریخی امام زاده یحیی شهر ساری بر اساس مفاهیم معماری اسلامی و ایرانی با نگاهی به الگوی باغ مزارها

چکیده: ازجلوه‌های معماری ایران آرامگاه‌ها و بناهای مذهبی دوره اسلامی هستند. امام‌زاده‌ها را می‌توان ازاصلی‌ترین جلوه‌گاه‌های هنر‌معماری اسلامی درایران و عامل هویت بخش شهرها قلمداد کرد. درحال حاضرحدود ۷ هزاربقعه متبرکه درکشورمان قرار دارند که ازآثارگرانقدرو ارزشمند میراث تمدنی ایران به حساب می‌آیند. مرقد و آرامگاه امام‌زادگان ازگذشته محل رجوع […]
2021-09-15

حس مصالح و تاثیر آن در حس فضاارائه الگوی به کارگیری مصالح در مزارها و مقبره ها

چکیده: معماری دارای فضاهایی متفاوت می‌باشد که هر فضا حسی را به کاربر القا می‌کند. تعاریف متفاوتی از فضا در دیدگاه‌های مختلف وجود دارد. عوامل زیادی در حس فضا تاثیرگذار هستند، از جمله: شکل، سطح، رنگ و ماده ، که هریک به طریقی و با کیفیات متفاوت بر حس فضا […]