برگزاری جلسات دانش افزایی و هم اندیشی بسیج مهندسین

جلسات دانش افزایی و هم اندیشی بسیج مهندسین از طریق ویدیو کنفرانس برای کلیه مراکز استانی بسیج مهندسین توسط مهندس عبدالحمید نقره کار مدیر قطب علمی معماری اسلامی در تاریخ های زیر برگزار شد :

اولین اجلاس ، ۷/۷/۹۷ با موضوع : تیسسن نسبت اسلام با ساختار و مراحل پنجگانه در فرایندهای انسانی نظیر ( آٍار هنری و معماری و شهرسازی)

دومین اجلاس ، ۲۸/۸/۹۷ با موضوع : نقش فرایندهای انسانی در ذیل (مشیت) و (قضا و قدر ) الهی ، آزادی انسان بین دو جبر بیرونی و دو جبر درونی

سومین اجلاس ، ۲۰/۹/۰۷ با موضوع : مهم ترین اثرات راهبردی اسلام ، در سبک آثار معماری و شهرسازی و انواع رویکردها در نسبت اسلام با فرایندهای انسانی

چهارمین اجلاس ، ۱۸/۱۰/۹۷ با موضوع : محله محوری با مرکزیت مسجد و جهان محوری با مرکزیت خانه کعبه مهم ترین اقدامات ضروری و کاربردی در زمان معاصر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *