انتصاب جهت ترسیم نقشه راه معماری تمدن نوین اسلامی

سخنرانی مدیر قطب در همایش «تبیین معماری در سبک زندگی اسلامی»
2015-11-18
نشست مطبوعاتی با رسانه ها و خبرگزاریها
2015-11-18