تأکید نایب رییس شورای شهر تهران بر سبک ایرانی – اسلامی در ساخت و ساز

سخنرانی مدیر و اعضای قطب در همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی تبریز
2015-11-18
گارکاه مقاله نویسی
2015-11-18