ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن

همایش تخصصی مسکن ایرانی اسلامی معاصر
2015-11-18
شرکت در همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی
2015-11-18