تفاهم نامه تاسیس دانشکده …

سخنرانی
سخنرانی آقای مهندس نقره کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام
2015-11-18
سخنرانی مدیر و اعضای قطب در همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی تبریز
2015-11-18