سخنرانی آقای مهندس نقره کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام