سخنرانی مدیر قطب در همایش «تبیین معماری در سبک زندگی اسلامی»

اطلاعیه برگزاری جلسه پیش دفاع کرسی نظریه پردازی
2015-11-18
سخنرانی
انتصاب جهت ترسیم نقشه راه معماری تمدن نوین اسلامی
2015-11-18