سخنرانی مدیر قطب در همایش «تبیین معماری در سبک زندگی اسلامی»