سخنرانی مدیر و اعضای قطب در همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی تبریز