یادداشت مهندس نقره کار در نقد دعوت پیتر آیزنمن به ایران

برج میلاد صاحب مسجد می شود/معماری این مسجد چگونه خواهد بود؟
2015-11-18
کارگاه «بررسی تجربه معماری اسلامی معاصر»
2015-11-18