کتاب «معماری ایرانی؛ نیارش» اثر شایسته تقدیر شناخته شد

گفت و گوی خبرگزاری رسا با مدیر قطب علمی معماری اسلامی
2015-11-18
سخنرانی مدیر قطب معماری اسلامی در مدرسه اسلامی هنر
2015-11-18