سمیناربین المللی بررسی تحولات شهرسازی نواحی مرزی و ساحلی

مقاله (تجلی نظم جهانی و نشانه برداری از آن در معماری سنتی اسلامی)
2016-04-18
انتخاب آقای مهندس نقره کار به عنوان رئیس کمیسیون هنر و معماری اسلامی
2016-04-19