انتخاب آقای مهندس نقره کار به عنوان رئیس کمیسیون هنر و معماری اسلامی

سمیناربین المللی بررسی تحولات شهرسازی نواحی مرزی و ساحلی
2016-04-19
دعوت آیت الله دری نجف آبادی امام جمعه محترم شهر اراک از آقای مهندس نقره کار
2016-04-23