سمینار بین المللی بازنمایی چهره و آثار شهیدان در فضای معماری و شهرسازی کشورهای اسلامی ۵ اردیبهشت ۹۴

همایش تخصصی بزرگ مسکن اسلامی ایرانی ۵ اسفند ۹۳
2016-05-10
برگزاری اردوی علمی فرهنگی بم و کرمان ۱۸ آذر ۹۲
2016-05-10