مقالات بنیادی و کاربردی در حکمت هنر و معماری اسلامی

تالیفات جناب دکتر نقره کار (مجموعه مقالات از حکمت اسلامی در فرآیندهای هنری و معماری)
2016-05-23
سخنرانی آقای مهندس نقره کار مدیر قطب علمی در اولین همایش تاریخ ، فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در شهر شیراز
2016-05-25