معماری معاصر دنیای اسلام(طرح توسعه بین الحرمین-کربلای معلی)