گفت‌و‌گو مدیر قطب علمی جناب آقای مهندس نقره کار با خبر گذاری فارس در خصوص واگذاری معماری اسلامی آزادراه تهران-شمال به‌ ایتالیایی‌ها مورخ ۹۵/۷/۱۲

مقاله نظریه پردازی خانه کعبه، سلول بنیادی
2016-09-06
نظریه جدید مدیر قطب علمی آقای مهندس نقره کار باعنوان خانه کعبه به عنوان نو آوری مورخ ۹۵/۶/۱۵ تصویب شد
2016-11-06