برگزاری همایش ملی مبانی طراحی موزه های دفاع مقدس در باغ موزه دفاع مقدس مورخ ۹۵/۱۲/۸

نظریه جدید مدیر قطب علمی آقای مهندس نقره کار باعنوان خانه کعبه به عنوان نو آوری مورخ ۹۵/۶/۱۵ تصویب شد
2016-11-06
ارائه نظریه جدید با عنوان طرح های ساختاری-راهبردی شهری و ناحیه ای و کسب گواهی درجه یک کرسی موفق توسط جناب آقای دکتر ماجدی عضو اصلی قطب علمی معماری اسلامی
2017-02-11