تقدیر از استاد معماری اسلامی به مناسبت روز معمار و هفته بزرگداشت مقام معلم

برگزاری نمایشگاه اشنایی با معماران و شهرسازان معاصر کشورهای اسلامی
2017-05-02
کتاب انسان ، طبیعت ، معماری توسط اعضای هسته قطب و دانشگاه پیام نور
2017-05-02