تقدیر از استاد معماری اسلامی به مناسبت روز معمار و هفته بزرگداشت مقام معلم