حضور برخی از اعضا و همکاران قطب در پیش اجلاس کنگره جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها

سخنرانی دو تن از اعضای قطب در پنل حکمت اسلامی در هنر و معماری
2017-08-29
مصاحبه عبدالحمید نقره‌کار در گفت‌وگو با صد‌برگ به عنوان مدیر قطب معماری اسلامی
2017-08-30