سخنرانی دو تن از اعضای قطب در پنل حکمت اسلامی در هنر و معماری