سخنرانی دو تن از اعضای قطب در پنل حکمت اسلامی در هنر و معماری

ارایه لوح کتاب برتر از سوی انجمن مفاخر معماری ایران به کتاب برداشتی از حکمت اسلامی در هنر و معماری
2017-07-22
حضور برخی از اعضا و همکاران قطب در پیش اجلاس کنگره جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها
2017-08-29