مصاحبه عبدالحمید نقره‌کار در گفت‌وگو با صد‌برگ به عنوان مدیر قطب معماری اسلامی

حضور برخی از اعضا و همکاران قطب در پیش اجلاس کنگره جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها
2017-08-29
پیام مدیر محترم قطب علمی معماری اسلامی جهت شروع سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷
2017-09-27