نشست انتخاب ایده های هندسی – فضایی در طراحی معماری با حضور آقای مهندس عبدالحمید نقره کار در دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

پیام مدیر محترم قطب علمی معماری اسلامی جهت شروع سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷
2017-09-27
سخنرانی آقای مهندس نقره کار در دومین جلسه سخنرانی های درس سمینار شهر اسلامی مقطع کارشناسی ارشد شهرسازی
2017-10-10