مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ، کانال خبر (نبض دانشجو)

مصاحبه تلفنی با روابط عمومی شورایعالی انقلاب فرهنگی
2018-02-18
نشست علمی فلسفه حقوق در معماری و شهرسازی
2018-02-18