مصاحبه تلفنی با روابط عمومی شورایعالی انقلاب فرهنگی

همکاری قطب علمی معماری اسلامی با نخستین همایش ملی شهرسازی ، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی
2018-01-13
مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ، کانال خبر (نبض دانشجو)
2018-02-18