نشست علمی فلسفه حقوق در معماری و شهرسازی

مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ، کانال خبر (نبض دانشجو)
2018-02-18
دوره هم اندیشی و دانش افزایی ، مبانی نظری معماری و انسان ، طبیعت و معماری
2018-04-16