تفاهم نامه همکاری با سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری

دومین نشست گفتمانی: «هم اندیشی نهادهای مسئول در حوزه معماری و شهرسازی با رویکرد هویتی»
2018-10-27
جلسه کارگروه عمران و معماری با حضور مهندس نقره کار مدیر قطب علمی معماری اسلامی در سازمان بسیج مهندسی عمران ومعماری برگزار شد.
2018-10-27