دومین نشست گفتمانی: «هم اندیشی نهادهای مسئول در حوزه معماری و شهرسازی با رویکرد هویتی»

نشست گفتمانی: «نقد و ارزیابی نظام آموزش معماری و شهرسازی کشور با رویکرد هویتی»
2018-10-27
تفاهم نامه همکاری با سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری
2018-10-27